De inhoud van ons magazine en deze website – tekst en beeld – valt onder het auteursrecht van Leidsche Rijn Magazine. Het overnemen, verveelvoudigen en/of openbaar maken, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leidsche Rijn Magazine niet toegestaan.

Leidsche Rijn Magazine streeft ernaar om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist en/of niet actueel is. Leidsche Rijn Magazine is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het magazine en op de website. Op deze website staan ook links naar andere websites. Leidsche Rijn Magazine is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites.

Leidsche Rijn Magazine behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal al dan niet te plaatsen. Leidsche Rijn Magazine heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst- en beeldmateriaal.

© Leidsche Rijn Magazine januari 2021