geKOEsterd

10 februari 2022

In Woerden kun je de komende maanden niet om de koeien heen! Het Stadsmuseum organiseert de duo-tentoonstelling GeKOEsterd. In het museum zelf vind je koeien in schilderijen en beelden, in de gratis toegankelijk pop-up expositie aan de Rijnstraat dompel je je onder in de sfeer van de ‘Koeiemart’.

Stephanie Rompa, conservator Stadsmuseum Woerden, vertelt enthousiast over de nieuwe duo-tentoonstelling. ‘De koe zit in het Woerdens DNA. Op de natte bodem van Woerden en het Groene Hart wil alleen maar gras groeien, akkerbouw is geen optie. Daarom houden de boeren hier vooral koeien. In 1410 kreeg Woerden marktrechten en vanaf dat moment werden er ieder jaar in oktober koeien verhandeld. In de loop der eeuwen werd aan de markt allerlei vertier toegevoegd, zoals een kermis, braderie en wielerronde. Aan het begin van de 21ste eeuw werd de handel in koeien noodgedwongen vervangen door een koeienshow, maar de traditie van de ‘Koeiemart’ – zoals Woerdenaren het noemen – bleef bestaan. Sinds 2017 behoort de Koeiemart tot het nationaal immaterieel erfgoed. Tegenwoordig trekt de mart jaarlijks 30.000 bezoekers, die zich typische gerechten, zoals kristaljons, goed laten smaken.’ 

Pop-up Koeiemart
‘De mart is een typisch Woerdens fenomeen waar iedere Woerdenaar herinneringen en gevoelens bij heeft. In onze gratis toegankelijke pop-up expositie in het centrum van de stad duik je onder in de sfeer van de Koeiemart. Voor deze expositie zijn gesprekken gevoerd met allerlei mensen; hun verhalen zijn verwerkt, evenals hun blik op de toekomst. Ook bezoekers van de expositie worden uitgenodigd hun herinneringen en toekomstbeelden te delen. Daarnaast zijn de tradities en de beleving van de mart door kunstenaars Suzan Hijink en Maus Bullhorst verwerkt in een wandvullend kunstwerk. Een feest van herkenning!’ 


Koe in de Kunst
‘In het museum zie je de loeiende dames in allerlei stijlen, tijden en stromingen. Bijvoorbeeld in 17de-eeuwse veestukken en Italianiserende landschappen, maar ook in mythologische voorstellingen. Zo is er werk van dé 17de-eeuwse veeschilder Paulus Potter, maar ook van Nicolaes Berchem en Karel Dujardin. Haagse School-schilders zoals Willem Maris, Anton Mauve en Willem Roelofs zijn vertegenwoordigd en natuurlijk ontbreekt de Woerdense modernist Leo Gestel niet. Kunstenaars als Pieter Pander, Marleen Felius en Hans Versfelt tonen hun hedendaagse kijk op de koe. De vele interpretaties laten zien dat koeien onlosmakelijk verbonden zijn met de Nederlandse cultuur. Kortom: hulde aan de koe!’ 

De tentoonstelling in het museum duurt t/m 15 mei 2022.
De pop-up expositie aan de Rijnstraat is verlengd t/m 27 maart 2022.

Meer informatie, openings­tijden en activiteiten:
www.stadsmuseumwoerden.nl