Weerbaarheidstraining met hond als co-coach

20 augustus 2020

Deze zomer organiseert SpiegelcoachMarije een weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren (8-16 jaar) in het Máximapark. ‘Het bijzondere aan deze training is dat we samenwerken met een hond als co-coach!’

 

‘Wordt jouw kind gepest? Heeft hij of zij last van (faal)angst of moeite om weerbaarheid te tonen in de klas? Speciaal voor deze kinderen en jongeren (8-16 jaar) geeft SpiegelcoachMarije deze zomervakantie gedurende acht weken de Vida weerbaarheidstraining. Marije: ‘Het doel is om de weerbaarheid én het zelfvertrouwen van het kind te vergroten. Het bijzondere aan deze training is dat we samenwerken met een hond als co-coach! Deze coachhond ondersteunt bij het verbeteren van concentratie, overactiviteit en gedragsproblemen.’

Wat is Vida weerbaarheidstraining?

Vida is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining. We doen buiten in het Máximapark in Leidsche Rijn samen actieve oefeningen met de honden Terra of Obi. Het natuurlijke gedrag van dit dier staat hierin centraal. Zo spiegelt de hond het authentieke gedrag van jouw kind. Door Marije wordt dit gedrag benoemd. Woorden en inzicht volgen daarna vanzelf. Door herhaling worden kinderen uitgedaagd om nieuw alternatief gedrag aan te leren. Deze ontwikkeling helpt bij het zich weerbaarder opstellen. De methodiek is gebaseerd op de theorie en leerprincipes van de haptonomie en Rots & Watertraining.’ 

Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Zelfstandigheid. Naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden. Daarvoor eigen verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).
  • Grenzen. Van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen.
  • Veiligheid. Hoe voel je je in deze omgeving, op dit moment? Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de manier waarop je naar ‘buiten’ treedt.
  • Verbondenheid. Anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan je gevoelens en verlangens.   
  • Eigenheid. Naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.

We geven ook aandacht aan de thema’s vertrouwen, respect voor jezelf en naar anderen, relaties opbouwen en behouden, en je eigen koers durven varen. Doel is uiteindelijk dat voelen en denken met elkaar in evenwicht zijn.

De training wordt ook toegepast bij bestaande groepen of klassen (als preventieve maatregel) om kinderen/jongeren te leren op een positieve manier met elkaar om te gaan.’

Praktische informatie

Na een gratis kennismakingsgesprek samen met ouder, kind en een van de honden vinden acht trainingen van een uur plaats. Deze zijn wekelijks en starten op woensdag 22 juli in het Máximapark. Een telefonische evaluatie na de derde sessie met ouder/verzorger hoort hier ook bij. De training wordt gegeven aan een groepje van maximaal vier kinderen.

SpiegelcoachMarije biedt volwassenen en kinderen psychosociale hulpverlening, waar de hond als co-coach een belangrijke rol in heeft. Wil je meer weten of jouw kind aanmelden, kijk dan op www.spiegelcoachmarije.nl of bel 06-18504966.